Maksut Turun Konepäällystöyhdistyksen tilille FI 7557 1004   2039 95 29